Goldvestthai

Air Curtain หรือ ม่านอากาศ ม่านตัดอากาศ เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณเหนือประตูที่มีการเข้า-ออกบ่อยครั้ง เพื่อแบ่งแยกสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบปรับอากาศ ป้องกันการหมุนเวียนอากาศภายในออกภายนอก และ ภายนอกไหลเข้ามาภายใน เป็นการช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยป้องกัน ฝุ่น แมลง และกลิ่นในห้องคลีนรูมได้ โดยม่านอากาศสามารถติดตั้งได้ในหลากหลายพื้นที่ เช่น โรงแรมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร คลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม