Goldvestthai
banner 1

เรามี ประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการทำงานกับอุตสาหกรรมระดับโลก

บริษัท โกลด์เวสท์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2536 ดำเนินกิจการด้านนำเข้าม่านริ้วพลาสติกใสที่ใช้ ในอุตสาหกรรม อาหาร ห้องเย็น และอุตสาหกรรมทั่วไปจนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ในวงการอุตสาหกรรมจนถึงปัจจุบัน และได้นำเข้า ประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้องเช่น ประตู Pvc Swing Doors, High-Speed Doors, Industrial Sectional Overhead Doors, Garage Doors และ Docking Systems เพื่อรองรับความต้องการ ของลูกค้าที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ทางบริษัท โกลด์เวสท์ฯ ได้คัดเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพและพัฒนาสินค้า ให้เหมาะสมกับการใช้งานภาย ในประเทศไทย รวมทั้งบริการติดตั้งบำรุงรักษาและบริการหลังการขาย ที่ดีเยี่ยม รวดเร็ว ทันใจเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า เป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัท โกลด์เวสท์ฯ มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรม อย่างกว้างขวางและ เป็นผู้นำตลาดเสมอมาตราบเท่าทุกวันนี้

about 1

Vision

 • มุ่งมั่นความเป็นเลิศในสาขา วิชาชีพที่ทำอยู่ สร้างนวัตกรรม ใหม่ๆให้กับวิชาชีพตัวเอง
 • จัดหาสินค้าที่ดี บริการอย่างมี คุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรมให้ กับลูกค้า
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยว ชาญในวิชาชีพ มีความสุขใน การทำงานและมีความกระตือรือ ร้นในการให้บริการกับลูกค้าอย่าง มีประสิทธิภาพ
about 2

Mission

Business Philosophy (อุดมการณ์จีวีที)ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่เรียกว่า “วิถี จีวีที” คือ

 • ประกอบธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างยั่งยืน
 • ยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรมในการทำธุรกิจคือได้ประโยชน์ทั้งลูกค้าคู่ค้าบริษัทฯและพนักงาน
 • ตอบแทนกลับสู่สังคมอย่างสม่ำเสมอในทุกโอกาส
 • ไม่สร้างมลภาวะและช่วยลดมลภาวะให้กับโลก
staff gvt
งานบริการ

บริษัท โกลด์เวสท์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมถึงการบริการหลังการขาย ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเฉพาะทาง ที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องคอยให้บริการและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการใช้สินค้า นอกจากนี้เรายังมีคลังสินค้าอุปกรณ์และอะไหล่สำรอง พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี โกลด์เวสท์ ได้ให้บริการและรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอดทำให้ บริษัท โกลด์เวสท์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง และเติบโตจนเป็นผู้นำตลาดมาจนถึงปัจจุบัน

 • build
  บริการติดตั้ง Service & Technical

  ออกแบบ สำรวจความพร้อม ประเมินหน้างาน แนะแนวทางการปรับใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน พร้อมบริการติดตั้งและแก้ไขซ่อมแซม โดยบุคลากรเฉพาะทาง ทีมวิศวกรชำนาญการให้คำปรึกษา ภายใต้มาตรฐานของบริษัท

 • support_agent
  งานบริการหลังการขาย After Sales Services

  โกลด์เวสท์ฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความรวดเร็วในการให้บริการซ่อมบำรุงหลังการขาย คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

  เจ้าหน้าที่โกลด์เวสท์ฯ รับเรื่องแจ้งซ่อมและพร้อมให้บริการ ทั้งลูกค้าที่เป็นสัญญาบริการและลูกค้าทั่วไป สามารถขอรับบริการได้ผ่านช่องทาง Service Hotline เลขหมาย 66 (0) 2738-4939,

 • tools_power_drill
  อะไหล่ Spare parts

  โกลด์เวสท์ฯ มีคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่มีอะไหล่ทุกประเภท เพื่อพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า

staff gvt