Goldvestthai

นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท โกลด์เวสท์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ "goldvestthai” ("ผู้ใช้งาน") และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้งานว่าข้อมูล ("ข้อมูล") ที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับโกลด์เวสท์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) ผ่านเว็บไซต์ของเรา ("เว็บไซต์") จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม เราจึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ ("นโยบายการใช้คุกกี้") ดังนี้

การใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่เราจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน, แท็บเล็ตของท่าน หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของท่าน เราอาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือใช้งานแอปพลิเคชันของเรา

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้หลายประเภทซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงตามที่ระบุในรายการต่อไปนี้